Omfartsvej 1, 6330

Padborg, Denmark

v

ttdk@thermo-transit.com

(+45) 73 47 47 47

CSR

A QUESTION OF POSITION

Som en stor, velrenommeret, dansk transportvirksomhed, bakker vi naturligvis fuldt og helt op om FN Global Compacts’ gældende regler om menneske- og arbejdsrettigheder, miljø og anti-korruption.

Læs mere om vores profil her nederst på siden og UN Global Compacts principper her

Vi fokuserer på tre hovedområder: uddannelse, miljø, og sundhed og velvære gennem sport. Læs mere om vores CSR-aktiviteter her: Social Responsibility.

 

ETISKE REGLER

Med over 550 ansatte, som dagligt løser et væld af opgaver i hele Europa, er vores medarbejdere i sagens natur vant til at skulle tilpasse sig et hav af individuelle love og regler for god opførsel.

Som ansvarlig virksomhed falder det os derfor kun naturligt at overholde de generelle CSR-forpligtelser.

Vores egne, etiske regler tager udgangspunkt i de grundlæggende fælles internationale retningslinjer, som er implementeret gennem hele vores virksomhed – fra ledelse til medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere.

Reglerne er baseret på de internationalt anerkendte FN-standarder og gældende lovgivning, hvor

Thermo-Transit støtter op om følgende væsentlige mærkesager:

 

MENNESKERETTIGHEDER

 • Modarbejde enhver form for frihedsberøvende arbejde
 • Bekæmpe børnearbejde
 • Anti-diskrimination og beskyttelse af personlige oplysninger
 • Forebyggelse af enhver form for umenneskelig og nedværdigende behandling
 • Værne om arbejdstagernes rettigheder
 • Foreningsfrihed
 • Ret til kollektive forhandlinger
 • Anstændige lønninger
 • Fair arbejdstid
 • Regulær beskæftigelse
 • Ret til uddannelse

 

MILJØ

 • Sundhed og sikkerhed
 • Værne om miljøet ved at reducere udledningen af CO2

 

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN

 • Sikker kørsel
 • Cabotage og international kørsel i henhold til reglerne
 • Regulerede antal af køretimer
 • Overholde hviletiden i overensstemmelse med loven
 • Bekæmpe enhver form for korruption
 • Forebygge hvidvaskning af sorte penge og ulovlige pengeoverførsler
 • Overholdelse af loven

 

SOCIALT ANSVAR

Gennem vores CSR-politik lægger vi særlig stor vægt på, at vi har et socialt medansvar, på miljøet og på sundhed gennem sportsudøvelse. Vi har også fast tradition for altid at bakke op om medarbejdernes ønsker om videreuddannelse og inspirerende kursusforløb.

Blandt vores CSR-aktiviteter kan nævnes:

 

Sundhedsfremmende sportslige aktiviteter

Hos Thermo-Transit har vi i mange år haft træningsfaciliteter til rådighed for vores medarbejdere, ligesom vi løbende støtter diverse sportsaktiviteter i lokalsamfundet, og da Rynkeby i 2012 arrangerede en særlig cykeltur til Paris, deltog vi med vores helt eget team.

Vi er overbevist om, at sport spiller en væsentlig rolle, hvis vi sammen vil ændre verden til det bedre, og når fordomme og sociale grænser skal udfordres og nedbrydes.

Derfor sætter vi stor pris på at hjælpe og støtter gerne op om aktiviteter, der er med til at trække samfundsudviklingen i den rigtige retning. Fremadrettet gælder det også støtte af individuelle non-profit organisationer. Med andre ord vil vi gerne gøre en forskel!

 

Miljøansvarlighed

Vi vil gerne gøre en særlig indsats for at fremme en effektiv og bæredygtig udnyttelse af jordens ressourcer, for at nedsætte udledningen af drivhusgasser og tilsvarende minimere de negative konsekvenser nogle af vores aktiviteter måtte have for vores sundhed og miljø.

Her har vi alle et medansvar for at mindske forureningen og påvirkningen af miljøet, og derfor opfylder alle vores 400 top moderne lastbiler Euro standard 5 og 6 – ligesom de alle har installeret særligt miljøvenligt udstyr.

Desuden udskiftes lastbilerne hvert tredje år, og de nye køleanlæg, der er installeret i køletrailerne, reducerer brændstofforbruget med hele 15 %.

For at sikre, at vores kunder tilbydes de allermest miljøvenlige løsninger, når frost og kølevarer skal transporteres sikkert og hurtigt gennem Europa, har alle vores biler implementeret et særligt Environmental Management System, der opfylder ISO 14001: 2004-standarden.

 

Her er vores vigtigste miljøhensyn:

 • At reducere forurening og CO2-udslip
 • At fremme affaldssortering i virksomheden til hhv. genbrug og renovation
 • At involvere vores partnere og medarbejdere i at fremme miljøbeskyttelse
 • At integrere miljøkriterier i indkøb af varer og tjenesteydelser
 • At overholde kravene i miljølovgivningen
 • At undgå miljøskadende udslip

 

Elektronisk fakturering

For at minimere forbruget af papir, anvender vi e-fakturering som et effektivt værktøj.

READ MORE ABOUT US AND OUR GOALS

© Thermo-Transit 2019

PADBORG, DENMARK

Headquarters

Omfartsvejen 1

6330 Padborg

Tlf: (+45) 73 47 47 47

Fax: (+45) 73 47 47 57

ttdk@thermo-transit.com

ÅLESUND, NORWAY

Flatholmen 2

N-6002 Ålesund

Tlf: (+47) 70 10 26 00

Fax: (+47) 70 10 26 01

trafikk.aes@thermo-transit.no

post@thermo-transit.no